CzechEnglishGermanSlovak
.. dovážíme posypovou sůl a další produkty do České a Slovenské republiky
CHEMICKÝ VZOREC: NaOH
MOLEKULOVÁ HMOTNOST: 40,0
APLIKACE:

V chemickém, plynárenském, metalurgickém, petrochemickém průmyslu. Pro odmašťování a ošetření obalů v potravinářském průmyslu (mlékárny, tuky a oleje, likéry, tabákové rostliny atd.). V textilním, sklářském, gumárenském a v jiných odvětvích.

BALENÍ:

Dvoudílné polyetylénové ventilové těsnící vaky; polypropylenové pytle s ventilem a polyetylénovou vložkou o nosnosti 25 a 50 kg, paletované a upevněné na paletách se smršťovací folií; speciální velké pytle pro sypké zásoby z polypropylenové tkaniny o maximální čisté hmotnosti 1000 kg. Balení v recyklovatelných vzduchotěsných (uzavřených) polyetylénových sáčcích o objemu 25 kg je zajištěno.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ:

Balený produkt by měl být přepravován všemi krytými dopravními prostředky v souladu s Pravidly přepravy nebezpečných nákladů účinnými pro tyto dopravní prostředky. Měl by být skladován v krytých skladech, s výjimkou vniknutí vlhkosti.
Garantovaná doba trvanlivosti je jeden rok od data výroby.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

Louhová látka. Patří k vysoce nebezpečným látkám (třída nebezpečnosti 2). Při kontaktu s pokožkou způsobuje chemické poleptání. Odolnost proti požáru a výbuchu.